Du kan bruke hue, selv om du jobber med henda

Vi har tre kjepphester: Bruk hue. Sjekk fakta. Vær redelig.

Bruk hue

Som fagfolk har vi plikt til å si fra når vi kan, selv om det motsatte kunne gitt en god historie vi kunne ledd av i lunchpausen – fordi “noen” hadde beskrevet og tegnet det slik:

  • Ikke plant så nær kantsteinen på p-plassen at det gir problemer for bilene.
  • Se an hvor snøen kan forventes å bli lagt om vinteren før du planter.
  • Tenk over hvor overflatevannet skal hen: se om det trengs sluk, kummer, aco-drain, stikkrenner eller andre tiltak.
  • Vurdér om bark er nødvendig i plantefeltet, eller om et annet plantevalg kan gjøre jobben bedre.
  • Før skjøtselsavtalen går ut: meld fra i god tid slik at kunden rekker å sikre seg at området ikke blir et IngenMannsLand.
  • Sjekk om fundamenteringen er god nok: lokale forhold kan variere fra fjell til silt.
  • Bidra til riktig planteanvendelse, gjennom det du vet om plantens habitus.

Sjekk fakta

Ofte når noe skjærer seg er det fordi vi tror – i stedet for å ta oss tid til å sjekke fakta

les beskrivelse, les tegning, les loven, les kontrakten, les monteringsanvisningen, les standarden, gjør og dokumentér mottakskontroll, dokumentér via vår KS-sjekkliste og SHA-sjekkliste, sjekk om forventet fremdrift er realistisk i lys av tilgjengelige ressurser og si fra tidlig hvis det ikke går opp i stedet for å vente for lenge i troen på at det går, få bekreftet en avtale i forkant, send fakturagrunnlag for kontroll og aksept før formell fakturering, få avtaler bekreftet med en signatur eller via epost, send varsel så snart du blir oppmerksom på noe vesentlig, ta foto og del med andre relevante i saken – snakk med folk. Vår FUKMYIF handler mye om dette.

Vær redelig

En avtale er en avtale selv om det er en dårlig avtale, og avtalen skal overholdes som avtalt. Når det oppstår endrede forutsetninger gir kontrakten, Norsk Standard og lovverket føringer hvor hvilke spilleregler som gjelder. Lær deg disse.