Anleggsgartnermester etter lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986. Se www.mesterbrev.no

Sentralgodkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven i tiltaksklasse 1 og 2. Se www.be.no

ADK1-sertifikat fra Norsk Rørsenter. Se www.rorsenter.no

Godkjent lærlingebedrift. Vi er medlem i SOA, Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget. Se www.soasenter.no

Kvalifisert i startbank. Se www.startbank.no

Medlem av MEF, Maskinentrepenørenes Forbund. Se www.mef.no 

Miljøfyrtårn sertifisert bedrift. Se www.miljofyrtarn.no

Miljfyrtarn norsk farger

Klima og miljørapport 2021