For å frigjøre tid til det uforutsigbare, ønsker vi å håndtere det forutsigbare så enkelt vi kan, men heller ikke enklere. Til dét har vi rutiner.

Hvert prosjekt krever arbeidslag hvor både håndverket og dokumentasjonen blir ivaretatt. Hvem av oss som gjør hva i hvilket omfang, er prosjektavhengig.

Vi ser vi lykkes når vi i god flyt kan holde høy fart med henda fulle.