Vi er opptatt av å kunne holde høy fart i god flyt på prosjektene.

Vi ønsker at ressursene trekkes inn i et arbeid som er godt forberedt av de som skal gjøre selve jobben – ikke dyttes på utenfra fra noen andre som verken skal gjøre jobben selv, eller er godt forberedt.

Her er syv sentrale forutsetninger for sunn drift (kilde; Lean Construction/Lauri Koskela):

  • Forutgående arbeider skal være avsluttet før nytt starter.
  • Anlegget skal være klart, tilgjengelig og ryddet.
  • Tegninger, beskrivelser, kontrakt/bestilling og annen informasjon skal være tilgjengelig.
  • Det skal være folk til å utføre arbeidet.
  • Materialer skal være tilgjengelig.
  • Alt utstyr for å utføre jobben skal være på plass.
  • Andre ytre forhold skal være i orden (vær, igangsettingstillatelser, kabelpåvisninger, varsel til arbeidstilsynet, godkjente skiltvedtak og -planer med utført skilting og sperring, nabovarsler etc).

Dette er våre syv sjekkpunkter i drifts- og byggemøter. Vår forkortelse for å huske dette er: FUKMYIF. Se vår t-skjorte..