En felles overtakelse med oppmåling og protokoll er ryddig for alle parter. Hvis vi i farten har oversett den, så vær velkommen til å si fra.

Vi har lært mye hvis vi gjør det litt bedre neste gang.

Vi har egne arbeidslag som jobber med drift og vedlikehold av utomhusanlegg. Pt har vi ca. 15 nyanlegg med skjøtsel i reklamasjonstiden, og ca. 15 adresser med driftsavtaler inkludert skjøtsel og vedlikehold.