I Løvold as disponerer vi eksempelvis:

  • Gravemaskiner
  • Hjullastere
  • Kompaktlastere
  • Lastebiler
  • Anleggsbiler
  • Traktorer
  • Tilhengere
  • Teletiner
  • Personløftere
  • Småutstyr

Vi leier inn maskiner og utstyr med eller uten fører etter behov.

Tilgangen er viktigere enn eierskapet.