Vi har mest erfaring med kunder som ofte har oppgaver de vil ha utført i området Oslo – Gardermoen. Som lokale blir vi kjent med stedegne forhold.

Det kan være oppdrag som er for små eller store. Noen er dyktigere enn oss på store kubikkflyttinger, eller på skjøtsel av bonzaitrær. Andre igjen er sterkere når mengden billige hender er viktigst. Tilsvarende hvis det primært er formgivning og tegninger du ønsker utført. Vi er ikke landskapsarkitekter.

Men vi er rimelig trent i å forstå oppgaven, og å finne praktiske løsninger. Sammen med våre kontakter, kan vi mer enn vi kan.

Referanseliste kan sendes på forespørsel.