Hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljlø er overordnet alt: vi skal alle hjem til middag hver dag i god behold.

Målet er null skader og god trivsel.

Arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet (HMS/SHA) retter seg etter Internkontrollforskriften.

I vårt SHA-/HMSarbeid benytter vi et kvalitetssikringssystem utarbeidet av MaskinEntreprenørenes Forbund (MEF), som oppfyller kravene i NS-EN ISO 9001:2000.

Vi forventer å bli sertifisert som Miljøfyrtårn innen 2013 er omme.

Kvalitetssikring:
Vi har egeninteresse av å utføre arbeidet til avtalt kvalitet. Dessuten stiller myndighetene krav til kvalitetssikring gjennom Plan- og bygningsloven og gjennom Arbeidsmiljøloven. Byggherren kan stille andre, men ikke dårligere krav, enn loven, og disse er da kontraktsfestet.