ANTALL UTDANNING
3 Anleggsgartner
4 Anleggsgartnerlærling
2 Anleggsgartnertekniker (herav én siviløkonom)
2 Maskinfører
1 Rørleggermester
1 Grunnarbeider
3 Anleggsgartnermester
16 TOTALT ansatte

Herav 3 arbeidende ansatteaksjonærer utenom fam. Løvold. Vi samarbeider med underentreprenører fra prosjekt til prosjekt avhengig av kapasitet og kompetanse.

Fagbrev: I perioden 1993 – 2012 har vi sikret faget 23 nye anleggsgartnere, herav 15 i perioden 2006 – 2012. I 2014 forventer vi én bestått fagprøve, og tre i 2015.
Vi har nylig bidratt til fire anleggsgartnermesterbrev (2012). Neste pulje ut for Mesterbrev avhenger bl.a. av egeninteressen hos den enkelte, og timing mhp fagbrev og praksis.

Når vi leverer inn tilbud vedlegger vi ofte ytterligere informasjon om vår kompetanse, for eksempel: organisasjonskart, maskinførerkurs, ADK1-sertifisering, sentralgodkjenning, varme arbeider, småutstyr, lekeplassutstyrkontroll, sprøytesertifikater, arbeidsvarsling, CV etc.

Oppdatert 18. februar 2014